Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Czy można unieważnić polisolokatę?

Polisolokata – szeroko reklamowany produkt firm ubezpieczeniowych – w założeniu miała być rozwiązaniem łączącym zalety ubezpieczenia na życie oraz funduszu kapitałowego. Firmy ubezpieczeniowe przedstawiały polisolokaty w samych superlatywach jako alternatywę dla produktów bankowych, które nie przynoszą oczekiwanych zysków. Z oferty firm ubezpieczeniowych skorzystało wielu klientów, jednakże z biegiem czasu wychodził na jaw fakt, że polisolokata nie przynosi żadnych zysków, lecz straty, które sięgały niekiedy sporych sum. Wraz z rosnącą liczbą niezadowolonych klientów, pojawiło się pytanie – czy można unieważnić polisolokatę? A jeśli tak, to z jakimi kosztami to się wiąże? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

 

Polisolokata – zysk dla ubezpieczyciela, strata dla ubezpieczonego

 

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, potocznie zwane polisolokatą, w rzeczywistości zazwyczaj nie ma nic wspólnego z prawdziwym ubezpieczeniem. W przeciwieństwie do umowy ubezpieczenia, umowa „polisolokaty” nie daje ochrony ubezpieczonemu, a ubezpieczyciel nie ponosi żadnego ryzyka.

 

Zawierając umowę o polisolokatę, ubezpieczony zobowiązuje się do regularnego, zazwyczaj comiesięcznego wpłacania składek, które następnie są inwestowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w fundusze inwestycyjne. W teorii, po określonym w umowie czasie, klient mógłby wypłacić swoje środki powiększone o zyski z inwestycji. W praktyce, ewentualne zyski były pochłaniane przez prowizje oraz inne opłaty, np. za obsługę produktu. A zatem klient nie tylko nie zarabiał, ale dodatkowo ponosił straty.

 

Umowy o ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zazwyczaj zawierają skomplikowane i zawiłe zapisy, które są trudne do zrozumienia przez przeciętnego konsumenta. W razie wypadków ubezpieczeniowych, umowa co prawda przewiduje świadczenia, ale nie są to duże sumy. Reasumując, nawet w sytuacji gdyby zdarzył się wypadek objęty „ubezpieczeniem”, świadczenie mogłoby nie pokryć sumy składek, które dotychczas wpłacił ubezpieczony.

 

Wcześniejsze rozwiązanie umowy – konsekwencje

 

Niezadowoleni klienci, widząc, że polisolokata nie przynosi zysków lecz straty, zaczęli interesować się wcześniejszym rozwiązaniem umowy. Niestety, towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały się na taką ewentualność. W przypadku, kiedy umowa miała być rozwiązania przed czasem, klient musiał ponieść opłatę likwidacyjną (znaną również pod bardziej przyjazną nazwą „świadczenie wykupu”), której wysokość wynosiła często ponad połowę zgromadzonych przez klienta środków. W ten sposób, firmy ubezpieczeniowe chciały uchronić się przed rozwiązywaniem umów przez klientów.

 

Bezprawne postanowienia w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 

Opłata likwidacyjna, która zatrzymuje znaczną część środków konsumenta, jest postępowaniem które rażąco narusza interesy klienta i w nieuczciwy sposób wykorzystuje jego słabszą pozycję. Z powodu niebotycznie wysokiego świadczenia wykupu, konsument ma ograniczoną możliwość odzyskania swojego kapitału. Takie działanie ze strony ubezpieczyciela jest naruszeniem artykułu 830 § 1 kodeksu cywilnego, według którego klient ma prawo do nieskrępowanego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Warto również wspomnieć o nieuczciwym i niezgodnym z prawdą przedstawianiu samego produktu, jakim jest polisolokata. Towarzystwa ubezpieczeniowe prezentowały ją jako bezpieczną inwestycję, która przynosi pewny i zadowalający zysk. W rezultacie szybko okazywało się, że prawda wygląda zupełnie inaczej.

 

Konsumenci, którzy stracili sporą część kapitału przez polisolokaty, mogą ubiegać się o ich odzyskanie. Pozytywnie rozstrzygnięte przez sąd sprawy, w wyniku których towarzystwa ubezpieczeniowe musiały zwrócić klientom ich środki, są najlepszym dowodem na to, że taka walka ma sens. Jednak istnieje jedynie kilka wyroków unieważniających tego typu umowy. Niestety nie utrzymały się one w II instancji. Także na dzień dzisiejszy stwierdzenie nieważności umowy dotyczącej polisolokaty wydaje się mało prawdopodobne. Natomiast możliwym jest odzyskanie opłaty likwidacyjnej. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Oferujemy profesjonalną analizę, wskazujemy optymalne rozwiązania oraz prowadzimy całą sprawę w Twoim imieniu. Skorzystaj ze wsparcia doświadczonej kancelarii prawnej i odzyskaj należne Ci środki!

 

odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości
24 lutego 2021