Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Polisolokaty

 

Jeśli straciłeś część lub całość kwoty zgromadzonej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym

pomożemy Ci ją odzyskać.

Czym są polisolokaty?


Polisolokata to produkt oferowany przez wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych  (np. Skandia, Aegon, AXA, TU Europa, Open Life i inne), bardzo często przy okazji wizyty u doradcy finansowego (OpenFinance, Tax Care, GetIn Bank). 

 

Produkt nazywany jest jako ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, aczkolwiek z ubezpieczeniem nie miał praktycznie żadnego związku, a ponadto obarczony był bardzo dużym ryzykiem strat i niebezpieczeństwem utraty całości lub znacznej części środków. Do tego posługiwał się pojęciem „lokata” aby produkt wydawał się bardzo bezpiecznym i porównywalnym do lokaty (często prezentowany był jako nowoczesna forma lokaty z gwarantowanym wysokim zyskiem sięgającym nawet 10-12% w skali roku).

 

Umowa jaką klienci podpisywali zobowiązywała to opłacania okresowo (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie) składki w ustalonej wysokości (od 200 zł) przez okres kilkunastu lat (od 10 do … 50). 

 

Nieco inaczej opłacanie składek wyglądało w najbardziej ryzykownych produktach oferowanych przez OpenLife i TU Europa, gdzie klient wpłacał wysoką pierwszą składkę (kilka – kilkanaście tysięcy złotych) a następnie comiesięczne składki w wysokości od kilkuset złotych do kilku tysięcy.

 

Z biegiem lat okazywało się, że wpłacane środki nie przynoszą żadnych zysków a wręcz straty, niekiedy sięgające połowy zgromadzonych środków.

 

Co istotne, w sytuacji rozwiązania takiej umowy przed okresem na jaki została zawarta, ubezpieczyciel pobierał (potrącał) określoną część zgromadzonej kwoty, która sięgać mogła nawet 100%! zgromadzonych środków. Oczywiście informacja taka nie była przekazywana osobom przystępującym do takiej umowy i co do zasady dowiadywały się one o tym fakcie dopiero po rozwiązaniu polisolokaty.

Jak rozpoznać, czy umowa którą zawarłem jest polisolokatą?


 • Jeśli przystępowałeś/aś w latach 2000 – 2015 do umowy ubezpieczenia o charakterze długoterminowym (10 i więcej lat),

 • Jeśli opłacałeś/aś okresowo składki (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie)

oznacza to, że najprawdopodobniej padłeś ofiarą tzw. polisolokaty i już straciłeś albo stracisz znaczną część środków, które należą do Ciebie.

Opłata likwidacyjna - kiedy dochodziło do pobrania (potrącenia) części środków zgromadzonych na rachunku klienta?


Ma to miejsce w chwili rozwiązania umowy, które to zdarzenie mogło nastąpić na skutek:

 • nieopłacenia składki – wówczas to ubezpieczyciel ją rozwiązywał;

 • przez wypowiedzenie takiej umowy przez Ciebie.

 

Z chwilą rozwiązania umowy dochodzi do pobrania (potrącenia) z rachunku klienta całości lub znacznej części zgromadzonych środków w postaci opłaty likwidacyjnej, tytułem swego rodzaju kary umownej.

Dlaczego zatrzymanie całości lub części środków przy rozwiązaniu umowy jest niedopuszczalne?


Towarzystwa oferując produkt stosowały w Ogólnych Warunkach Umowy (Ubezpieczenia) zapisy, które z punktu widzenia przepisów prawa były abuzywne (czyli takie, które nie są wiążące dla konsumenta).

Czy tzw. polisolokaty przynosiły zyski?


Nie. Co prawda można spotkać się z klientami, którzy na tego rodzaju produktu zarobili, jednak najczęściej dotyczyło to osób, które same zajmowały się obsługą umowy i dokonywały szeregu zmian co do produktów, w które inwestowane były zgromadzone środki. Niestety zyski te były tak naprawdę minimalne – sięgające 2-3% w okresie 5-7 lat trwania umowy. 

Około 98% tego rodzaju umów przynosiło i przynosi straty. Spowodowane to było przede wszystkim pobieraniem szeregu opłat z każdej wpłaconej składki, która przeznaczana była, teoretycznie, na jej obsługę. 

Jak mogę wyzwolić się z umowy polisolokaty?


Jeśli jesteś posiadaczem takiego produktu musisz wiedzieć, że możesz z niego zrezygnować w każdej chwili, a jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe potrąci Ci jakieś środki (tytułem np. opłaty likwidacyjnej, wartości wykupu, świadczenia wykupu) – istnieje bardzo duża szansa (99%) na odzyskanie ich w całości.

Co, jeśli już rozwiązałem umowę polisolokaty?


Jeśli rozwiązałeś umowę polisolokaty i od chwili rozwiązania nie upłynęło 10 lat – również możesz odzyskać całość pobranych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe środków.

Jak możemy Ci pomóc:


 • Analizujemy sprawę bezpłatnie

 • Wskazujemy możliwe rozwiązania

 • Informujemy o terminie i kwocie możliwego zwrotu

 • Prowadzimy całą sprawę w Twoim imieniu (przy minimalnym Twoim zaangażowaniu)

 

Skontaktuj się z nami i odzyskaj zwrot z polisolokaty

Towarzystwa Ubezpieczeniowe, których umowami się zajmujemy:


 • Skandia Życie TU S.A. (aktualnie Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group S.A.)

 • AEGON TU na Życie S.A.

 • AXA Życie TU S.A.

 • TU na Życie Europa S.A.

 • Generali TU S.A.

 • Nordea (PKO Życie TU)

 • Open Life TU Życie S.A.

 • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 

 • TUiR Allianz Polska S.A.,

 • Inne – po analizie dokumentacji.

Jakie dokumenty potrzebujemy w celu weryfikacji?


 • Dokument potwierdzający rozwiązanie umowy wraz z jej rozliczeniem (jeśli umowa została już rozwiązana)

 • Dokumenty otrzymane przy zawarciu umowy (zarówno w przypadku umów, które zostały już rozwiązane oraz tych, które jeszcze trwają)

Postępowanie


 1. Wysyłasz zgłoszenie

 2. Ustalamy plan działania

 3. Kompletujemy całą niezbędną dokumentację (także, jeśli nie posiadasz pełnej lub żadnej dokumentacji)

 4. Podejmujemy czynności zmierzające do zakończenia sprawy z pominięciem drogi sądowej

 5. Przy braku możliwości zakończenia sprawy z pominięciem drogi sądowej kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego

 6. Uzyskujemy prawomocny wyrok

 7. Otrzymujesz pieniądze na swoje konto w formie wypłaty z polisolokaty.

Czy ponosisz jakieś koszty?


 Gwarantujemy, że nie zapłacą Państwo ani złotówki do momentu pozytywnego rozwiązania sprawy.

Nie ponosisz żadnych kosztów dochodzenia zwrotu pobranych środków. Wynagrodzenie SOLIDUM jest ustalane indywidualnie po dokonaniu bezpłatnej analizy sprawy, jednakże możemy Cię zapewnić, że jest ono bardzo atrakcyjne, a rozliczenie naszego wynagrodzenia odbywa się dopiero po skutecznym zakończeniu sprawy. Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela będzie odbywać się w korzystny dla Ciebie sposób.

Imię i Nazwisko:
Telefon:
TWÓJ E-MAIL:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zgłoś się do nas. Pomożemy!

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania zapytania w celu skorzystania z usług Administratora SOLIDUM Kaczmarek Sp. J., z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Alfreda Wiłkomirskiego 5 lok. 30, 58-506 Jelenia Góra. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej usług świadczenia pomocy prawnej, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających.  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail solidum@adres.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną SOLIDUM Kaczmarek Sp. J., ul. Alfreda Wiłkomirskiego 5 lok. 30, 58-506 Jelenia Góra.  Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce Przetwarzania Danych.