Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Czy polisolokata może przynosić zyski? W jaki sposób odzyskać utracony kapitał?

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym budzi pozytywne skojarzenia. Przywodzi na myśl inwestycję połączoną jednocześnie z zabezpieczeniem finansowym. W rzeczywistości pod tą nazwą kryje się przemyślany instrument finansowy. Czym tak naprawdę jest ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, znane również pod nazwą polisolokaty? Czy może ono przynieść obiecywane zyski? W tym artykule dokładnie prześwietlimy ten produkt i wyjaśnimy, w jakim sposób można odzyskać środki pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

Czym jest polisolokata?

 

Chociaż polisolokata jest nazywana ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tak naprawdę poza nazwą nie ma wiele wspólnego z ubezpieczeniem. W teorii, produkt ten ma łączyć ze sobą cechy tradycyjnego ubezpieczenia na życie z czerpaniem zysków z tytułu inwestowania kapitału. Nawiązanie do lokaty ma na celu wzbudzenie u klienta pozytywnego skojarzenia z lokatą, która gwarantuje stabilny i bezpieczny zysk. W przeciwieństwie do zwykłej lokaty, polisolokata często była przedstawiana jako produkt z gwarantowanym zyskiem sięgającym nawet powyżej 10% w skali roku. Dla wielu inwestorów była to bardzo kusząca wizja, zwłaszcza w porównaniu do lokat, które w najlepszym przypadku obiecywały około 1,5 – 2% zysków w skali roku. Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie dodatkowo podnosiło atrakcyjność tego produktu.

Podpisując umowę o polisolokatę, klient zobowiązuje się do regularnego (np. comiesięcznego) opłacania składki w ustalonej wysokości przez okres co najmniej 10 lat. W najbardziej ryzykownych produktach, oferowanych przez niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe, klient musiał wpłacić pierwszą składkę w wysokiej kwocie, która wynosiła kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych, a następnie wpłacał comiesięczne składki o określonej w umowie wysokości, która w najniższym wariancie rozpoczynała się od kwoty kilkuset złotych.

 

Teoria a rzeczywistość

 

Polisolokaty są produktami długoterminowymi. W zależności od umowy, okres trwania polisolokaty wynosi od 10 aż do 50 lat! W założeniu, po upływie tego terminu klient powinien wypłacić zgromadzony kapitał wzbogacony o obiecywany zysk. Polisolokaty były reklamowane jako produkty mające przynosić zyski na poziomie nawet 10-12% w skali roku. W praktyce szybko okazało się, że jest wręcz odwrotnie. Inwestorzy zaczęli odnotowywać straty, które w niektórych przypadkach sięgały nawet połowy zgromadzonych środków. Co gorsza, ewentualne zyski były pochłaniane przez opłaty oraz prowizje, jakie naliczały sobie Towarzystwa Ubezpieczeniowe za obsługę funduszu.

 

Nic dziwnego, że wielu klientów chciało wycofać się z umowy, która nie zapewniała im obiecywanych zysków. W celu zminimalizowania strat, inwestorzy decydowali się na rozwiązanie umowy i wypłacenie środków, które pozostały na koncie. Towarzystwa Ubezpieczeniowe przygotowały się również na taką ewentualność. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, na jaki została zawarta, firma ubezpieczeniowa pobierała znaczną część wpłaconych przez inwestora środków w ramach tzw. „opłaty likwidacyjnej” (znanej również pod bardziej neutralną nazwą „świadczenie wykupu”). W rezultacie, rozwiązanie umowy okazywało się dla klienta rozwiązaniem bardzo niekorzystnym i prowadziło do utraty czasem nawet znacznej części zgromadzonego kapitału. Jeśli klient zdecydował się na rozwiązanie umowy w 1 lub 2 roku jej obowiązywania, opłata likwidacyjna wynosiła czasami nawet 100% kapitału!

  

Umowa bywa również rozwiązywana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Dzieje się tak w przypadku, kiedy klient przestaje opłacać składkę. Również w takiej sytuacji ubezpieczyciel nakłada karę umowną w postaci opłaty likwidacyjnej obejmującej znaczną część lub nawet całość zgromadzonych przez klienta środków.

Jak wyraźnie widać, polisolokata to sprawdzony sposób na zysk, ale nie dla inwestorów, lecz dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, które je oferują!

 

Czy opłata likwidacyjna pobierana przy rozwiązywaniu umowy o polisolokatę jest zgodna z prawem?

 

Dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, opłata likwidacyjna jest zabezpieczeniem które przynosi firmie znaczny zysk, tymczasem od strony klienta jest rozwiązaniem bardzo niekorzystnym, przynoszącym utratę części bądź całości kapitału. Jest to działanie, które w rażący sposób narusza prawa konsumenta a postanowienia umowy, które na to pozwalały są postanowieniami dozwolonymi (abuzywnymi), o których mowa w art. 385 (1) k.c.

Z uwagi na niedozwolony charakter takich postanowień, które umieszczane były w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) nie są one wiążące dla konsumenta. Jako doświadczone instytucje oferujące produkty finansowe, Towarzystwa Ubezpieczeniowe opracowały produkt, który w praktyce okazał się korzystny wyłącznie dla ubezpieczyciela. Nie posiadając wiedzy w dziedzinie zaawansowanych instrumentów finansowych, klient nie jest świadomy, że podpisywana przez niego umowa jest rozwiązaniem, które może mu przynieść wyłącznie straty.

 

Czy możliwe jest odzyskanie środków pobranych przez TU w ramach opłaty likwidacyjnej?

 

Z umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń można zrezygnować w każdym momencie, jednakże w większość przypadków wiąże się to z opłatą likwidacyjną/świadczeniem wykupu. Czy środki te można uznać za stracone, czy też możliwe jest ich odzyskanie? Na szczęście, szansa na odzyskanie środków jest bardzo wysoka. W przypadku kiedy zapisy umowy o polisolokatę są abuzywne, klient może dochodzić zwrotu pobranych środków.

Nawet jeśli już dawno zrezygnowałeś z polisolokaty, a od rozwiązania umowy nie upłynęło 10 lat, wciąż możesz odzyskać środki, które zostały pobrane przez ubezpieczyciela. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i przedstawimy możliwe rozwiązania.

 

Wśród Towarzystw Ubezpieczeniowych, które oferowały takie produktu znajdują się:

 

  • Skandia Życia TU S.A. (Aktualnie Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group S.A.

  • AEGON TU na Życia S.A

  • AXA Życie TU S.A

  • TU na Życie Europa S.A

  • Generali TU S.A

  • Nordea (PKO Życie TU

  • Open Life TU Życie S.A

  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

  • TuiR Allianz Polska S.A

 

15 grudnia 2020