Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które zyskuje na popularności. Czym dokładnie jest? Jak przeprowadzić upadłość konsumencką? Sprawdzamy!

 

Upadłość konsumencka – o czym mowa?

 

Upadłość konsumencka to zjawisko, o którym słyszymy coraz częściej. Pomimo tego wielu z nas nadal nie wie, z czym dokładnie ma do czynienia. Co skrywa się pod tym pojęciem? Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe, które skierowane jest do osób fizycznych i osób  prowadzających jednoosobową działalność gospodarcza, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Dokładniej mówiąc, ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostało umożliwione osobom, które są zadłużone i niewypłacalne, a wszystko po to, by osoba taka mogła wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka ma jasno wyznaczone cele i jest nim całkowite lub częściowe umorzenie zadłużenia, z którego konsument nie jest w stanie „wyjść”. 

Co ważne, upadłość może dotyczyć jedynie tych zobowiązań, które zaistniały przed jej ogłoszeniem. 

 

Upadłość konsumencka – jak ją przeprowadzić? 

 

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej odbywa się w sądzie, dlatego osoba, która będzie chciała skorzystać z tego rozwiązania, musi wnieść odpowiednią sprawę do sądu. W tym celu należy złożyć w nim stosowny wniosek oraz wnieść opłatę wynikającą z tego tytułu. Co ważne, o tym, czy długi oraz jaka ich część może zostać umorzona, zdecyduje sąd, a nie my. 

Co więcej, jeśli sąd zadecyduje, że możemy ogłosić upadłość tylko części zadłużenia, a resztę będziemy musieli spłacić, to również wskaże nam harmonogram spłat. To jednak nie wszystko, ponieważ sąd może wydać dyspozycję o nakazie sprzedania naszego mienia, co oznacza, że sąd może zażądać od nas oddania samochodu, mieszkania, domu czy innych sprzętów na poczet spłaty zobowiązań. 

 

Upadłość konsumencka – przygotowanie i złożeniu wniosku 

 

Dla wielu z nas problematyczne może okazać się już samo przygotowanie wniosku. Jak się za to zabrać? Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że aby wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, będziemy musieli zgromadzić wiele informacji. Jakich dokładnie? Na pewno będziemy potrzebowali dokumentów dotyczących wszystkich zobowiązań, łącznie z informacjami o wierzycielach, wysokościach długów oraz terminach zapłaty. 

Następnie musimy również przygotować dokumenty dotyczące wszystkich zabezpieczeń, którymi został objęty nasz majątek (hipoteki, zastawy, kredyty itp.). Do przygotowania wniosku będziemy potrzebowali także spisu majątku wraz z oszacowaniem jego wartości, jak również listy ewentualnych wierzytelności spornych. Na tym jednak nie koniec, ponieważ istotne znaczenie będzie miało również uzasadnienie wniosku. 

Powinniśmy przede wszystkim wykazać, że nie jesteśmy w stanie obsługiwać swojego zadłużenia. W razie trudności z zebraniem informacji czy samym sporządzeniem wniosku warto wiedzieć, że do swojej dyspozycji mamy fachowców, którzy chętnie nas wesprą w tych działaniach. Wystarczy się do nich zgłosić, a przygotowanie odpowiedniego wniosku przyjdzie nam z łatwością. 

 

Upadłość konsumencka – postępowanie upadłościowe

 

W sytuacji, gdy sąd przychyli się do naszego wniosku i zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, zostanie wyznaczony też syndyk, który będzie koordynował całe przygotowanie listy wierzytelności i likwidacji majątku, co jest jednoznaczne z tym, że nasz majątek zostanie sprzedany, a gdy tak się stanie, sąd ustali plan spłaty wierzycieli (z sum uzyskanych w wyniku likwidacji majątku). Na tym etapie poznamy kwotę, jaką co miesiąc będziemy musieli przekazywać syndykowi. Jednak warto wiedzieć, że sąd w tym przypadku ma na względzie sytuację rodzinną, a także możliwości finansowe osoby wnoszącej o upadłość.

Zdarza się, ze sąd pomija ustalenie planu spłat. Do takich sytuacji może dojść wtedy, gdy sąd zdecyduje się umorzyć nasze zobowiązania. Oczywiście nie dzieje się tak bez przyczyny, gdyż muszą zaistnieć konkretne przesłanki, by sąd zdecydował się umorzyć nasze zobowiązania. Jakie dokładnie? Jeśli okaże się, że nasza sytuacja finansowa jest na tyle poważna, że nie jesteśmy w stanie podjąć się spłaty zadłużenia, sąd może skrócić postępowanie i umorzyć zobowiązania. 

Należy zauważyć, że nie wszystkie zobowiązania dłużnika mogą zostać umorzone – nie podlegają umorzeniu alimenty, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa i renta odszkodowawcza.

 

upadłość konsumencka
30 lipca 2020