Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Propozycja KNF dotycząca ugody pomiędzy bankami a klientami frankowymi

Kredyty frankowe wciąż są bardzo gorącym tematem, wywołującym wiele dyskusji oraz wątpliwości. Z jednej strony mamy frankowiczów walczących o swoje prawa, a z drugiej banki, które z powodu masowych spraw sądowych odnotowują straty liczące dziesiątki milionów złotych. Przyglądając się tej napiętej sytuacji, Komisja Nadzoru Finansowego opracowała propozycję ugodową, która w teorii miałaby być przynieść korzyść obu stronom – klientom frankowym, jak również bankom. Przyjrzyjmy się, jak jest w rzeczywistości.

 

Propozycja ugody, która została przygotowana przez KNF

 

Głośna sprawa Państwa Dziubaków, która zakończyła się w I instancji unieważnieniem umowy o kredyt we frankach, wywołała istną lawinę pozwów sądowych. Frankowicze, świadomi nieuczciwych warunków umowy kredytowej, zaczęli coraz odważniej walczyć o swoje prawa oraz dochodzić roszczeń z tytułu nadpłaconych rat. Wysoki procent wygranych przez frankowiczów spraw doprowadził do zmniejszenia zysków sektora bankowego. Sytuacja ta skłoniła Związek Banków Polskich do poszukiwania pomocy u Państwa.

 

Propozycja ugody została zaproponowana przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w trakcie odbywającego się co roku spotkania, którego organizatorem jest Związek Banków Polskich. Propozycja ta ma być rozwiązaniem, które chroni interesy banków, jak również frankowiczów.

Zgodnie z przedstawionym przez KNF stanowiskiem, ugoda miałaby polecać na przewalutowaniu kredytu frankowego na złotówkowy w taki sposób, jakby był kredytem złotówkom od początku. W takim przypadku, kredyt miałby być oprocentowany według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę. Ugoda miałaby zostać zawarta na warunkach zapewniających odpowiedni poziom ochrony interesów klienta frankowego.

 

Ugoda pomiędzy bankiem a konsumentem – czy to się opłaca?

 

Przedstawiając swoją propozycję ugody pomiędzy bankami a ich klientami frankowymi, przewodniczący KNF podkreślał konieczność opracowania jednolitego rozwiązania, która złagodzi wciąż narastający konflikt. Jakkolwiek samo pojawienie się propozycji ugody jest dobrą informacją, tak sam pomysł na rozwiązanie problemu z kredytami frankowymi nie wydaje się zbyt korzystny, zwłaszcza biorąc pod uwagę samych frankowiczów. Zamiana waluty kredytu z CHF na złotówki miałaby się odbywać na warunkach zaproponowanych przez banki, które niekoniecznie chcą rozliczać się z historii.

 

Aktualna propozycja banków – przedstawiana już po propozycji KNF’u sprowadza się do propozycji „przewalutowania” kredytu według kursu nieco niższego od średniego kursu NBP (różnica wynosi zwykle od kilkudziesięciu groszy do 1 zł) i przyjmując za punkt wyjścia aktualne saldo kredytu oraz przejście ze stawki LIBOR na stawkę WIBOR z zachowaniem marży.

 

Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla kredytobiorcy? Niestety, propozycje przygotowane przez banki skupiają się głównie na interesach samego banku i w niewielkim stopniu pokrywają roszczenia klientów frankowych. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że umowa kredytowa pozostaje w mocy, a bank przy zamianie kredytu na złotówkowy pomija nadpłatę, jaką poniósł klient w ciągu wielu lat spłacania kredytu we frankach. Często są to kwoty sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Należy również podkreślić, że w zamian za brak waloryzacji kursem CHF, kredytobiorca otrzymuje wyższe oprocentowanie (z uwagi na stawkę WIBOR), co w efekcie może skutkować wyższą comiesięczną ratą.

 

Kredyt we frankach – najkorzystniejsze rozwiązania

 

Porównując ugodę bankową z korzyściami, jakie może przynieść skierowanie sprawy do sądu, najlepszym rozwiązaniem dla frankowiczów pozostaje właśnie droga sądowa. Skuteczność tego rozwiązania potwierdza fakt, że kredytobiorcy wygrywają około 80% spraw. Sądy coraz częściej potwierdzają, że zapisy zawarte w umowach frankowych są niedozwolone, wskutek czego umowa powinna zostać uznana za nieważną.

 

Występując na drogę sądową, kredytobiorca może żądać unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu. To, które rozwiązanie jest korzystniejsze, zależy od indywidualnej sytuacji konsumenta. Warto w takim przypadku sięgnąć po pomoc prawnika, który posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw kredytów walutowych. Doświadczony prawnik przeanalizuje indywidualną sytuację swojego klienta, wykona obliczenie wysokości nadpłaconych rat i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie w konkretnym przypadku.

 

Skorzystaj z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej!

 

Pomoc sprawdzonego prawnika to najłatwiejsza droga do sukcesywnego zakończenia sprawy kredytowej. Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanego specjalisty? Prawnik nie tylko dokładnie przeanalizuje Twoją indywidualną sytuację, ale również pomoże Ci przygotować niezbędną do przeprowadzenia sprawy dokumentację.

 

Jako doświadczona kancelaria prawna, oferujemy profesjonalną i rzetelną pomoc w odzyskiwaniu nadpłaconych sum. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwiązania opracowane przez KNF oraz ugody przygotowane przez banki, nie spełniają w stu procentach oczekiwań klientów frankowych i nie rekompensują kosztów, jakie zostały przez nich poniesione wskutek niedozwolonych zapisów w umowie kredytowej. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie precyzyjne wyliczenie roszczeń oraz symulację korzyści, które możesz zyskać w porównaniu do rozwiązania zaproponowanego przez KNF.  Już teraz sprawdź, ile możesz zyskać!

 

dochodzenie rekompensaty
24 lutego 2021